images

برخی از پروژه های بزرگ اجرا شده

رستوران دریاچه مصنوعی شهر جدید گلبهار

پاساژ پروما مشهد

شهرداری مشهد

شورای شهر اصفهان 

جهاد دانشگاهی مشهد و کا شمر

و صد ها پروژه ساختمانی دیگر ….برای مشاهده فایل کامل رزومه کاری از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.